Rusų ir lietuvių kalbų kursai Vilniuje

TIK 2.75 EUR už 1 AKADEMINĘ VALANDĄ (mažos grupės)

Metodika

Rusų (užsienio kalbos) dėstymo metodikos pagrindu pasirinkta komunikacijos rūšis, sukurta integruojant multimetodinę techniką, kur derinamos tradicinės bei šiuolaikinės technologijos ir priemonės.

Besimokantieji įgis verbalinius ir audicinius užsienio kalbos pagrindus, t.y. išmoks efektyviai klausytis užsienio kalbos, ja kalbėti bei rašyti.
Mokantis siūlomais metodais lavėja bendrinė leksika, išmokstama gramatikos pagrindų, perprantamos rusų kalbos tarimo ypatybės.

Efektyvesniam bendravimo įgūdžių lavinimui pasitelkiama garso bei vaizdo mokomoji informacija, teikiama specialiai sukurta dalomoji medžiaga.
Vaizdo bei garso mokomąsias priemones galite rasti mūsų tinklalapyje (žr. tinklalapio meniu paskyras „Metodika“ ir „Media“).

Svarbu, kad čia siūloma rusų kalbos mokymo metodika yra sisteminga (galima pradėti mokytis nuo nulio). Reikėtų atkreipti dėmesį į turinį, o būtent į tai, jog pamokos sugrupuotos pagal temas, prie kurių derinami dialogai bei įvairios situacijos, peržiūrėtų vaizdelių ir išklausytų dialogų aptarimas.
Po pamokų užduodami namų darbai ir pamokų metu patikrinami.

Pas mus Jūs ne tik lengvai ir greitai mokysitės rusų kalbos, bet įdomiai ir smagiai praleisite laiką jaukioje aplinkoje, tarp malonių bendramokslių, prie tradicinio rusiško arbatos puodelio.

Šeškinės g. 35

,

Vilnius

,

+370 6 544 73 31

,

info@rusukalba.lt