Rusų ir lietuvių kalbų kursai Vilniuje

TIK 2.75 EUR už 1 AKADEMINĘ VALANDĄ (mažos grupės)

Filmai

Meninius filmus siūloma žiūrėti antrame mokymų etape, kai besimokantieji jau įgiję užsienio kalbos supratimo pradmenis, jų žodynas pakankamai turtingas tam, kad galėtų suprasti meninius filmus.

Tam, kad mokymosi bei filmo peržiūros procesai būtų malonesni, besimokantiesiems siūloma pasinaudoti specialiai sukurtu sudėtingesnių frazių žodynėliu.

Šiame mokymosi etape svarbiausias tikslas yra išmokti kiek galima savarankiškiau išsiaiškinti, suprasti filmo siužetą, taip pat sugebėti jį papasakoti pasitelkus naujus žodžius bei frazes.
Задача на этом этапе – максимально самостоятельно понять сюжет, пересказать , используя новые слова и фразы.

Ирония судьбы, или С легким паром 1 серия

FRAZĖ: До какой нелепости доходили наши предки, они мучались над каждым проектом..
VERTIMAS: Iki kokio nevėkšliškumo prieidavo mūsų protėviai, jie kankindavosi ties kiekvienu projektu.
LIETUVIŠKIAU: Kaip nevėkšliškai elgėsi mūsų protėviai – jie kankindavosi prie kiekvieno projekto.

FRAZĖ: Улицы тоже не отличались разнообразием.
VERTIMAS: Gatvės taip pat neišsiskyrė įvairove.
LIETUVIŠKIAU: Gatvės taip pat nebuvo išskirtinės.

FRAZĖ: Одинаковые лестничные клетки.
VERTIMAS: Tokios pat/vienodos laiptinės.
LIETUVIŠKIAU: Vienodos laiptinės.

FRAZĖ: Стандартная мебель.
VERTIMAS: Standartiniai baldai.
LIETUVIŠKIAU: Vienodi baldai.

FRAZĖ: Типовые замки.
VERTIMAS: Tipiški užraktai.
LIETUVIŠKIAU: Vienodi užraktai.

FRAZĖ: Третья улица строителей.
VERTIMAS: Trečia gatvė statybininkų
LIETUVIŠKIAU: Trečioji statybininkų gatvė

FRAZĖ: Неужели ты сделаешь мне предложение?
VERTIMAS: Nejaugi tu padarysi man pasiūlymą?
LIETUVIŠKIAU: Nejaugi man pasipirši?

FRAZĖ: Не хватит смелости.
VERTIMAS: Neužteks drąsos.
LIETUVIŠKIAU: Nepakaks/pritrūksi drąsos.

FRAZĖ: Это трусость старого холостяка.
VERTIMAS: Tai baimė seno viengungio.
LIETUVIŠKIAU: Tai seno viengungio baimė.

FRAZĖ: Сбежал в Ленинград.
VERTIMAS: Pabėgo į Leningradą.
LIETUVIŠKIAU: Paspruko/pabėgo į Leningradą.

FRAZĖ: С наступающим и с новосельем. Переехать.
VERTIMAS: Su artėjančiais ir su įkurtuvėmis! Persikraustyti

FRAZĖ: Жениться. Выйти замуж. Жених. Невеста.
VERTIMAS: Ištekėti. Vesti. Jaunikis. Nuotaka.

FRAZĖ: Мыться в бане. Мы с друзьями моемся в бане.
VERTIMAS: Maudytis pirtyje. Mes su draugais prausiamės/maudomės pirtyje.

FRAZĖ: Самый застенчивый.
VERTIMAS: Pats droviausias.
LIETUVIŠKIAU: Droviausias, drovuolis.

FRAZĖ: Я никогда не пьянею.
VERTIMAS: Aš niekada neapgirstu, neapsvaigstu/negirstu, nesvaigstu.

FRAZĖ: Сумасшедший.
VERTIMAS: Išprotėjęs, beprotis, pamišėlis.

FRAZĖ: Вы на меня намекаете?
VERTIMAS: Ar tai užuomina į mane/apie mane?

FRAZĖ: Гарнитур.
VERTIMAS: Sekcija.
LIETUVIŠKIAU: Spinta, baldai, lentyna.

FRAZĖ: Я вам всё объясню.
VERTIMAS: Aš jums viską paaiškinsiu.

FRAZĖ: Постороний, незнакомый.
VERTIMAS: Svetimas, nepažįstamas.

FRAZĖ: Как он оказался у тебя в постели?
VERTIMAS: Kaip jis atsidūrė pas tave lovoje?
LIETUVIŠKIAU: Kaip jis atsidūrė tavo lovoje?

FRAZĖ: Почему вы всё время меня роняете.
VERTIMAS: Kodėl jūs visą laiką mane „numetate“, „pametate“.
( Nėra šio žodžio atitikmens.)

FRAZĖ: Не смей меня ревновать.
VERTIMAS: Nedrįsk manęs pavydėti.

FRAZĖ: Покончить с холостяцким положением.
VERTIMAS: Pabaigti su senbernio padėtimi.
LIETUVIŠKIAU: Baigti senbernystę, netekti senbernystės.

FRAZĖ: Одолжить.
VERTIMAS: Paskolinti.

FRAZĖ: Должен помнить, но я не помню.
VERTIMAS: Turėčiau prisiminti, bet aš nepamenu.

FRAZĖ: Я вас ненавижу, вы мне сломали жизнь.
VERTIMAS: Aš jūsų nekenčiu, jūs man sulaužėte gyvenimą.
LIETUVIŠKIAU: Aš jūsų nekenčiu, jūs man gyvenimą sugadinot.

FRAZĖ: Вспыльчивые и ревнивые быстро отходят.
VERTIMAS: Ugningi ir pavydūs greit atlyžta.

FRAZĖ: Подурачиться.
VERTIMAS: Padurniuoti.
LIETUVIŠKIAU: Pakvailioti, pašėlioti.

FRAZĖ: Нравятся ваши взаимоотношения.
VERTIMAS: Patinka jūsų tarpusavio santykiai.

FRAZĖ: Взоимоотношения давольно сложные
VERTIMAS: Tarpusavio santykiai gana sudėtingi.
LIETUVIŠKIAU: Santykiai gana sudėtingi.

FRAZĖ: За ваше семейное счастье
VERTIMAS: Už jūsų šeimyninę laimę!

FRAZĖ: Горько!
VERTIMAS: Kartu!

FRAZĖ: Проходимец.
VERTIMAS: Pašalietis, praeivis.

FRAZĖ: Утешать.
VERTIMAS: Guosti.

FRAZĖ: Не нарочно, я тоже жертва обстоятельств.
VERTIMAS: Netyčia, aš irgi aplinkybių auka.

FRAZĖ: С моими лоботрясами времени все равно нет.
VERTIMAS: su mano tinginio pantimis/ tuščiagalviais laiko vis tiek nėra.

FRAZĖ:Перевоспитываете?
VERTIMAS: Perauklėsite?

FRAZĖ: -Я их, они меня. Я пытаюсь учить их думать, хоть самую малость, иметь обо всём своё.
VERTIMAS: Aš juos, jie – mane. Aš mėginu juos mokyti bent menkai mąstyti, apie viską turėti savo nuomonę.

FRAZĖ: собственное суждение.
VERTIMAS: nuosavą mąstymą/ nuostatą.

FRAZĖ: -А я представитель самой консервативной профессии. У нас иметь собственное мнение особенно трудно, а вдруг оно ошибочное. Ошибки врачей дорого обходятся.
VERTIMAS: Esu pačios konservatyviausios profesijos atstovas. Mūsų darbe nuostata turėti itin sudėtinga, o jeigu ji klaidinga. Gydytojų klaidos daug apsieina/daug kainuoja.

FRAZĖ: -Да, ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете они обходятся не менее дорого.
VERTIMAS: Taip, mokytojų klaidos mažiau pastebimos, bet galiausiai jos apsiena/kainuoja ne pigiau.

FRAZĖ: Судя по зарплате.
VERTIMAS: Spendžiant iš atlyginimo

FRAZĖ: -Ну что, Надя, надо признать, мы с Вами очень своеобразно встречаем новый год. Если мы с вами когда-нибудь еще встретимся, ну так, случайно, я думаю, мы помрём со смеху.
VERTIMAS: Na ką, Nadia, reikia pripažint, mes su jumis labai savotiškai pasitinkame Naujuosius metus. Jeigu mes su jumis kada nors dar susitiksime, na taip, atsitiktinai, aš manau, mes mirsime iš juoko.

FRAZĖ: -мне было не до смеха, когда я вошла и увидела, как вы тут разлеглись.
VERTIMAS: man buvo ne iki juoko, kai aš įėjau ir pamačiau, kaip jūs čia gulinėjate.
LIETUVIŠKIAU: man buvo nejuokinga, kai įėjusi pamačiau, kaip jūs čia gulinėjate.

FRAZĖ: Поливать из чайника.
VERTIMAS: Laistyti iš arbatinio.

FRAZĖ: От возмущения просто растерялась
VERTIMAS: Nuo/iš pasipiktinimo tiesiog pasimečiau.
LIETUVIŠKIAU: Aš tiesiog sutrikau.

FRAZĖ: Если вор, то почему легли.
VERTIMAS: Jeigu vagis, tai kodėl prigulėte?

FRAZĖ: Выкатывайтесь отсюда.
VERTIMAS: Ridenkitės iš čia
LIETUVIŠKIAU: Varykit iš čia

FRAZĖ: Вы мне не понравились.
VERTIMAS: Jūs man nepatikote

FRAZĖ: Вы мне были просто омерзительны.
VERTIMAS: Jūs man buvote tiesiog atgrasus/šlykštus.
LIETUVIŠKIAU: jūs man pasirodėte tiesiog atgrasus/šlykštus.

Ирония судьбы, или С легким паром 2 серия

FRAZĖ: Пешком. В такую даль.
VERTIMAS: Pėsčiom. Į tokį tolį.
LIETUVIŠKIAU: Pėsčiom. Tokią tolybę.

FRAZĖ: Тебе его уже жалко!
VERTIMAS: Tau jo jau gaila!
LIETUVIŠKIAU: Tau jau jo gaila!

FRAZĖ: Как вам не стыдно, если вы любите женщину, должны доверять, ей не в чем оправдываться.
VERTIMAS: Kaip jums ne gėda, jeigu jūs mylite moterį, turite pasitikėti, ji neturi dėl ko teisintis/ jai nėra dėl ko teisintis.

FRAZĖ: Вам в какую сторону?
VERTIMAS: Jums į kurią pusę?

FRAZĖ: Естественно. нам не по пути!
VERTIMAS: Žinoma. Mums ne pakeliui.

FRAZĖ: Ботиночки на тонкой подошве!
VERTIMAS: Bateliai ant plono pado!
LIETUVIŠKIAU: Bateliai plonyčiu padu.

FRAZĖ: Летальный исход. Умрём.
VERTIMAS: Skrydis į amžinybę(?). Numirsime.
LIETUVIŠKIAU: Mirsime.

FRAZĖ: -О чём вы думаете, обо мне?
VERTIMAS: Apie ką jūs galvojate, apie mane?

FRAZĖ:Такие, как вы , всюду суют свой нос, верят не в разум, а в порыв. Вы неуправляемы.
VERTIMAS: Tokie kaip jūs, visur kiša savo nosį, tiki/vadovaujasi ne protu, o emocijų gūsiu, protrūkiu.
LIETUVIŠKIAU: Tokie (žmonės) kaip jūs, visur kiša savo nosį, vadovaujasi ne protu, o emocijų antplūdžiu. Jūs nebesivaldote.

FRAZĖ: Для таких , как вы , главное – не разум, а чувство – импульс. Такие , как вы , угроза для общества.
VERTIMAS: Tokiems kaip jūs, svarbiausia – ne protas, o jausmas – impulas. Tokie kaip jūs, gėsmė visuomenei.

FRAZĖ: Весьма лестный отзыв.
VERTIMAS: Gan saldus atsiliepimas.
( лстить – saldžialiežuvauti, norėti įsiteigti, meilikauti.)

FRAZĖ:Откровенность за откровенность.
VERTIMAS: Atvirumas už atvirumą.
LIETUVIŠKIAU: Atvirumas mainais į atvirumą.

FRAZĖ: Пожалуйста. Такие, как вы, всегда правы во всём. Потому, что живёте как положено, как предписано. Но в этом и ваша слабость. Вы не способны на безумство. Великое вам не по плечу. А жизнь нельзя подогнать под выведенную схему.
VERTIMAS: Prašau. Tokie, kaip jūs, visuomet teisūs viskame. Todėl, kad gyvenate taip, kaip turėtų būti, kaip numatyta. Bet tame ir jūsų silpnybė. Jūs nesate gabi beprotybei. Kas didinga, jums netinka, nepasiekiama.
LIETUVIŠKIAU: Tokie, kaip jūs, visuomet teisūs. Todėl, kad gyvenate taip, kaip turėtų būti, kaip numatyta. Bet tai ir jūsų silpnybė. Jūs negalėtumėte įvykdyti beprotybės. Kas didinga, jums nepasiekiama.
( вам не по плечу – frazeologizmas ).

FRAZĖ:Я возвращаюсь. У меня уважительная причина. Я портфель забыл.
VERTIMAS: Aš grįžtu. Pas mane svarbi priežastis. Aš lagaminą pamiršau.
LIETUVIŠKIAU: Aš grįžtu. Turiu svarų pateisinimą. Aš lagaminą pamiršau.
( Портфель – šiuo atveju rankinis lagaminas dokumentams.)

FRAZĖ: Случайная знакомая
VERTIMAS: Atsitiktinė pažįstama
LIETUVIŠKIAU: mažai pažįstama

FRAZĖ: У меня к вам просьба. Может быть, немножко дерзкая. Вы не рассердитесь и не прогоните меня?
VERTIMAS: Pas mane jums prašymas. Galbūt šiek tiek įžūlus. Jūs nesupyksite ir neišvysite manęs?
LIETUVIŠKIAU: Turiu jums prašymą. Galbūt kiek įžūlokas. Jūs nesupyksite ir neišvysite manęs?

FRAZĖ: Позвольте я выну из шкафа фотографию Ипполита и порву ее?
VERTIMAS: Leiskite man išimti iš spintos Ipolito nuotrauką ir ją suplėšyti.

FRAZĖ: Вы очень огорченны, что он ушёл?
VERTIMAS: Jūs labai nusiminusi, kad jis išėjo?

FRAZĖ: Вы в этом уверенны?
VERTIMAS: Jūs tuo tikra?

FRAZĖ: А семьи всё нет. И вдруг появляется он: серьёзный, положительный, красивый. С ним удобно, надёжно, за ним, как за каменной стеной. Да и жених, наверное, выгодный. Да и подруги советуют: Смотри, не упусти.
VERTIMAS: O šeimos vis nėra. Ir staiga pasirodo jis: rimtas, teigiamas, gražus. Su juo patogu, patikima, už jo kaip už akmeninės sienos. Ir jaunikis, turbūt/tikriausiai, naudingas. Ir draugės pataria: Žiūrėk, nepraleisk.
LIETUVIŠKIAU: O šeimos vis nėra. Ir staiga pasirodo jis: rimtas, toks visas teisingas, gražus. Su juo patogu, patikima, su juo kaip už mūrinės sienos. Ir jaunikis, tikriausiai, naudingas/pravartus. Ir draugės pataria: Žiūrėk, nepražiopsok.

FRAZĖ: – А вы, оказывается, жестокий.
VERTIMAS: – O jūs, pasirodo, žiaurus.

FRAZĖ: Я тоже иногда себя жалею.
VERTIMAS: Aš irgi kartais savęs gailiu/gailiuosi.

FRAZĖ: Встречались 2 раза в неделю. В течение 10 лет. А по субботом и воскресениям я оставалась одна
VERTIMAS: Susitikdavome 2 kartus į savaitę. 10-ties metų laikotarpyje. O šeštadieniais ir sekmadieniais aš likdavau viena.
LIETUVIŠKIAU: Susitikdavome 2 kartus per savaitę. 10 metų. O šeštadieniais ir sekmadieniais aš likdavau viena.

FRAZĖ: Праздники.
VERTIMAS: Šventės.

FRAZĖ: – Никогда не пользовался успехом у женщин. В 8 классе втюрился. Она не обращала на меня никокого внимания. Потом, после школы она вышла замуж за Павла..
VERTIMAS: Niekada neturėjau pasisekimo su moterimis. 8 klasėje įsikliopinau. Ji nekreipė į mane jokio dėmesio. Paskui, po mokyklos ji išetkėjo už Pavlo.
LIETUVIŠKIAU: (Man) niekad nesisekė su moterimis. 8 klasėje įsižiūrėjau/ įsimylėjau. Ji nekreipė į mane jokio dėmesio. Paskui, po mokyklos ji išetkėjo už Pavlo.

FRAZĖ: – Бедная Ира, она тоже пострадала!
VERTIMAS: Vargšė Ira, ji irgi nukentėjo!

FRAZĖ: – Почему «тоже»? Нет. Я себя пострадавшим не чувствую.
LIETUVIŠKIAU: Kodėl „irgi“? Ne. Aš nesijaučiu nukentėjęs.

FRAZĖ: -Вы не слишком-то вежливы.
VERTIMAS: Jūs ne pernelyg mandagus.

FRAZĖ: – Да, это правда. Вы знаете, я сам себя не узнаю. Что-то наглею на глазах. Вообще, меня все всегда, всю жизнь, считали стеснительным. Мама говорит, что на мне все ездят, кому не лень. А друзья, вообще, тюфяком прозвали.
VERTIMAS: Taip, tai tiesa. Jūs žinote, aš pats savęs neatpažįstu. Kažkaip akyse įžūlėju. Apskritai, mane visi visad, visą gyvenimą, manė esant drovų. Mama sako, kad „ant manęs visi važinėja“, kas netingi.
( T.y. Visi manimi naudojasi)

FRAZĖ: – Да? По-моему, они вам льстили.
LIETUVIŠKIAU: Tikrai? – Turbūt jie norėjo jums įtikti.

FRAZĖ: – Я сам был о себе такого же мнения.
VERTIMAS: Aš pats apie save buvau tokios pat nuomonės

FRAZĖ: – Вы явно скромничали.
VERTIMAS: Jūs akivaizdžiai kuklinotės.

FRAZĖ: – А теперь, вы знаете, я явно чувствую, что становлюсь каким-то другим человеком…
VERTIMAS: O dabar, jūs žinote, aš akivaizdžiai jaučiu, kad tampu kažkokiu kitu žmogumi…

FRAZĖ: – Более наглым?
VERTIMAS: Įžulesniu?

FRAZĖ: – Нет. Смелым! Более..
VERTIMAS: Ne. Drąsesniu! (Labiau/dar…)

FRAZĖ: Бесцеремонным?
VERTIMAS: Beceremoniškesniu?

FRAZĖ: Решительным! Более…
VERTIMAS: Ryžtingesniu! (Labiau/dar…)

FRAZĖ: Развязанным?
VERTIMAS: Pasileidusiu?

FRAZĖ: – Не угадываете! Я чувствую, что, понимаете, на всё способен. Какая-то просто сила, может быть, дремала, а вот теперь пробуждается. Может быть, это от того, что мы с вами встретились. И благодаря вам..
VERTIMAS: Neatspėjate! Aš jaučiu, kad, suprantate, viską galiu. Kažkokia tiesiog jėga, galbūt, snaudė, o dabar bunda. Galbūt, taip yra dėl to, kad mudu susitikome. Ir jūsų dėka..

FRAZĖ: – Вы соображаете, что вы говорите?
VERTIMAS: Jūs suvokiate, ką kalbate?

FRAZĖ:– Не очень…
VERTIMAS: Nelabai…

FRAZĖ: Что я из вас сделала хама. Это просто неслыханно.
VERTIMAS: Kad aš iš jūsų padariau „chamą“. Tai tiesiog negirdėta.
LIETUVIŠKIAU: Kad aš jus paverčiau akiplėša. Tai tiesiog neįtikėtina.

FRAZĖ: Разве можно быть таким настырным?
VERTIMAS: Ar gi galim a būti tokiu atkakliu/ įžūliu?

FRAZĖ: Скатертью дорога!
VERTIMAS: Tiesaus kelio! /Pirmyn!
( Скатертью дорога – frazeologizmas. Panašūs atitikmenys būtų – „tiesaus kelio“; „varyk į visas keturias puses“.)

FRAZĖ: – Жизнь- удивительная штука. Полная неожиданностей. И это всё-таки прекрасно.
VERTIMAS: Gyvenimas – keistas dalykas. Kupinas netikėtumų. Ir tai vis dėlto nuostabu.

FRAZĖ: Разве может быть запрограмированное счастье? Как скучно мы живём. В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие, хорошие глупости… Какая гадость, какая гадость, эта ваша заливная рыба!
VERTIMAS: Ar gali būti suprogramuota laimė? Kaip nuobodžiai mes gyvename. Mes nebeturime avantiūrizmo dvasios. Mes nebelipame pro langus pas mylimas moteris. Mes liovėmės krėtę dideles, geras kvailystes… Kokia bjaurastis, kokia bjauri ta jūsų žuvis drebučiuose!

FRAZĖ: Не мелочись.
VERTIMAS: Nesismulkink.

FRAZĖ: Потрите мне спинку, пожалуйста.
VERTIMAS: Patrinkite man nugarą, prašau.

FRAZĖ: Он человек высоких маральных устоев.
VERTIMAS: Jis žmogus su aukštomis moralinėmis nuostatomis.

FRAZĖ: Вы обиделись? Не обижайтесь. На правду нельзя обижаться, даже если она горькая.
VERTIMAS: Jūs įsižeidėte? Nepykite/neįsižeiskite. Už tiesą negalima pykti, net jei ji karti.

FRAZĖ: Надя, вот за такой короткий срок, старое разрушить можно, а создать новое очень трудно. Нельзя. Конец новогодний ночи. Завтра наступит похмелье. Пустота. Самое интересное, что вы оба знаете, что я прав.
VERTIMAS: Nadia, štai per kokį trumpą laiką, galima sugriauti sena/praeitį, o nauja/ ateitį sukurti sunku. Negalima. Naujųjų metų nakties pabaiga. Rytoj bus pagirios. Tuštuma. Įdomiausia, kad jūs abu žinote, kad esu teisus.

FRAZĖ: Простудишься.
VERTIMAS: Peršalsi.

FRAZĖ: Он сказал то, что мы сами не решаемся сказать друг другу.
VERTIMAS: Jis pasakė, tai, ko mes patys nesižįžtame/nedrįstame vienas kitam pasakyti.

FRAZĖ: Опомнись.
VERTIMAS: Atsigauk/pabusk.

FRAZĖ: – Что ты замолк? Скажи что-нибудь, ты же самый сообразительный.
VERTIMAS: Ko tu nutilai? Pasakyk ką nors, tu juk pats galvočiausias/protingiausias.

FRAZĖ: – Я могу сказать только одно: один из них – Женя.
VERTIMAS: Aš galiu pasakyti tiktai viena: vienas iš jų – Ženia.

FRAZĖ: Вы считаете меня легкомысленной?
VERTIMAS: Jūs manote, kad esu lengvabūdė/neatsakinga?

FRAZĖ: Поживём, увидим.
VERTIMAS: Pagyvensim, pamatysim.

* Atkreipkite dėmesį į tai, kad eilutėje „VERTIMAS:“ pateikiamas pažodinis vertimas. Reikėtų įsidėmėti prasmę, pateiktą ties eilute su užrašu „LIETUVIŠKIAU:“.

Šeškinės g. 35

,

Vilnius

,

+370 6 544 73 31

,

info@rusukalba.lt